Registrering av aktør

For å registrere aktøren for å bruke Dataflyt gjøres følgende:

 1. Registrer kontaktinformasjon for foretaket (foretaket er selv ansvarlig for å registrere endringer i kontaktinformasjon etter registreringstidspunktet)
 2. Registrer rolle(r) foretaket skal ha i Dataflyt
 3. Godkjenn brukeravtaler for ulike roller
 4. Registrer hvilken informasjon som skal utveksles/hvilke tjenester aktøren støtter i dataflyten
 5. For fagsystemer: registrer fagsystemet/fagsystemer
  For andre aktører: registrer hvilke(t) fagsystem som benyttes for ulike roller
 6. Velg ønsket brukernavn og passord for valgt(e) fagsystem
 7. Fullfør registreringen

Foretaket kan etter registreringen på hovedsiden for foretaket endre kontaktinformasjon, tildele andre brukere tilgang og se godkjente brukeravtaler.

Regnskapskontor som er registrert i Brønnøysundregistrene godkjennes automatisk, valgt brukernavn og passord kan benyttes i eget fagsystem for bruk av Dataflyt. Andre aktører godkjennes manuelt, valgt brukernavn og passord samt tjenestene åpnes når testing er gjennomført og dataflyten fungerer som den skal. Fagsystemer godkjennes manuelt og integrasjon mot Dataflyt gjennomføres etter nærmere avtale med Landbrukets Dataflyt SA.

BankID Bruk sikkerhetsnøkkel fra din bank BankID på mobil Bruk BankID på mobil

Brukerstøtte

Kontakt følgende ved spørsmål angående:

 • pålogging med BankID; kontakt din bank.
 • avtaleverk, registrering eller om Dataflyt-løsningen; kontakt Landbrukets Dataflyt SA på e-post: brukerstotte@landbruketsdataflyt.no. Vi kan ringe deg opp. Oppgi evt. telefonnummer.
 • bruk av fagsystem eller programvare som er tilknyttet Dataflyt; kontakt din fagsystem- eller programvareleverandør.