Registrering av landbruksforetak

For å registrere landbruksforetaket for å bruke Dataflyt gjøres følgende:

  1. Registrer kontaktinformasjon for foretaket (foretaket er selv ansvarlig for å registrere endringer i kontaktinformasjon etter registreringstidspunktet)
  2. Godkjenn brukeravtale, databehandleravtale og samtykke til Landbrukets Dataflyt SA sin behandling av eventuelle personopplysninger og bruk av data
  3. Gi samtykker til aktørers bruk av foretakets data
  4. Fullfør registreringen

Foretaket kan etter registreringen på hovedsiden for foretaket endre kontaktinformasjon, tildele andre brukere tilgang til å styre dataflyten for foretaket ved å gi samtykker og se godkjente brukeravtaler.

Brukerstøtte

Kontakt følgende ved spørsmål angående:

  • pålogging med BankID; kontakt din bank.
  • pålogging med Produsentregisteret; kontakt Produsentregisteret på e-post: post@prodreg.no eller på telefon 22 05 47 30.
  • avtaleverk, registrering eller om Dataflyt-løsningen; kontakt Landbrukets Dataflyt SA på e-post: brukerstotte@landbruketsdataflyt.no. Vi kan ringe deg opp. Oppgi evt. telefonnummer.
  • bruk av fagsystem eller programvare som er tilknyttet Dataflyt; kontakt din fagsystem- eller programvareleverandør.