Dataflyt

Dataflyt er et felles IKT-system i landbruksnæringa for standardisert elektronisk transport av avregninger, faktura, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte landbruksdata. Dataflyt skal gi grunnlag for bedre beslutningsstøtte gjennom utvikling av sammenlignings- og nøkkeltall for det enkelte landbruksforetak, statistikk og bedre datagrunnlag for landbruksforskning.

Systemet utvikles og drives av Landbrukets Dataflyt SA, et selskap eid av sentrale aktører innen norsk landbruk. Dataflyt vil gi effektiviseringsgevinster og bedre beslutningsstøtte for det enkelte landbruskforetak, foretakets samarbeidspartnere og landbruksnæringa samlet.

Landbruksforetakene styrer selv sin dataflyt og blir brukere av systemet ved å signere bruker- og databehandleravtale.

Aktører (i første omgang varemottakere og regnskapskontor, samt deres fagsystemer) etablerer også brukeravtaler og knytter seg til dataflyt via sine fagsystem.

I første omgang tilbyr systemet transport av elektroniske avregninger direkte fra varemottaker og inn i landbruksregnskapet, ferdig kontert og kodet for bokføring og beslutningsstøtte. Etter hvert vil andre tjenester utvikles.

Landbruksforetak og aktører logger seg inn med BankID eller Produsentregisterets påloggingsløsning.

Les mer om Dataflyt i tjenestebeskrivelsen

Registrering av landbruksforetak

Som landbruksforetak kan du registrere deg i Samtykkeregisteret i Dataflyt og styre tilgangen som andre aktører har til å formidle og hente ut informasjon om avregninger til ditt landbruksforetak. For å få tilgang til løsningen kan du enten benytte BankID eller logge inn via Produsentregisteret.

Merk: Dersom du fører regnskap for ditt landbruksforetak selv, og ønsker å motta avregningsdata fra Dataflyt direkte i regnskapssystemet, så må du registrere deg både i Samtykkeregisteret (som landbruksforetak) og i Aktørregisteret (med rollen "Landbruksforetak - Fører regnskap selv").

Registrering av aktører

Aktører kan registrere seg i Aktørregisteret i Dataflyt og få tilgang til å formidle eller motta informasjon. Du må bruke BankID for å få tilgang til løsningen.